تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - حرفی ندارم....
هـــــی روزگـــــار


حرفی ندارم... زندگی این روزها مرگ است

دنیا سكوتی مطلق و تنها صدا مرگ است

تنها صدا تنها صدا تنها صدا تنها

یعنی همان چیزی كه می ماند به جا مرگ است

این برف یکریزی كه شهرم را كفن كرده

آن یا كریم ساكن و آن رد پا مرگ است

گل می میكد و نیش میزد زندگی اما

شهدی كه می نوشم از آن در انتها مرگ است

می گفت... حرفم را نمی فهمد... سكوتم را

چیزی نوشتم تا بگویم ماجرا مرگ است

مرگ

حرفی ندارم... زندگی این روزها مرگ
 


این مطلب توسط دل خسته  روز شنبه 28 دی 1392 در ساعت 04:49 ق.ظ ! | نظرات()
div class=