هـــــی روزگـــــار - مواظب باش دیر نشه...
هـــــی روزگـــــار

مواظب باش دیر نشه...

بدترین درد این نیست كه عشقت بمیره 

بدترین درد این نیست كه به اونی كه دوستش داری نرسی 

بدترین درد این نیست كه عشقت بهت نارو بزنه 

بدترین درد اینم نیست كه عاشق یكی باشی و اون ندونه 

بدترین درد این است یكی بمیره بعد از مرگش بفهمی كه دوستت

داشته...


 

 A Man یک مرد

گریه ...

وقتی گریه كردم گفتند بچه ای

وقتی خندیدم گفتند دیونه ای

وقتی جدی بودم گفتند مغروری

وقتی شوخی كردم گفتند سنگین باش

وقتی سنگین بودم گفتند افسرده ای

وقتی حرف زدم گفتند پــــرحرفی

وقتی ساكت شـدم گفتنـد عاشقی

اما گریه شاید زبان ضعف باشد شاید خیلی كودكانه

شاید بی غرور اما هرگاه  گونه هایم خیس می شود

میدانم نه ضعیفم نه یک كودک می دانم پر از احساسم


این مطلب توسط دل خسته  روز چهارشنبه 2 بهمن 1392 در ساعت 02:48 ق.ظ ! | نظرات()
div class=