تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - شکنجه هم مگر کار خداست؟؟؟؟؟
هـــــی روزگـــــار

دروغ نگفته ام

در سجود هایم

اشک که دروغ نمیشود میشود؟

انها مرا به بند میکشند

هر روز توبه میکنم و هر روز توبه میشکنم

دروغ نگفته ام

زخم هایم درد میکند فقط

تمام شب را در افکار درد ناکم پرسه زدم

نمیدانم این عذاب عذاب گناه من است یا گناه او

وشکنجه هم مگر کار خداست؟؟؟؟؟


این مطلب توسط دل خسته  روز پنجشنبه 10 بهمن 1392 در ساعت 03:51 ق.ظ ! | نظرات()
div class=