تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - دیـــــــــــــــــــــــوانه وار...
هـــــی روزگـــــار

دیـــــــــــــــــــــــوانه وار

در غربت لحظه های نامحسوس

پاپتـــــــــــــی

از احساسم

راه میروم

شعر میخانم

ازغزلهای زندگیم

از لحظه های رنجشم

وسکوت های مطلقا مــــــــــــــــــــــــــــــرگ بارم

میگویند زیباست

نمیدانند

نمیدانند چقدر برایم دردناک است

مرا رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا کنید

درعمق این

وسوسه های بی رنگ

و رنجش های بی حاصل

دیگر قدرتی برا ی درک زیبایی و زشتی ندارم

و فقط میخاهم

بی تفاوت تر از همیشه

ساکــــــــــــــــت

ارام

بی احساس

خیره شوم

به ایینه ای که مرا در خود موج میزند

و من راحت میتوانم

پشتم را ببینم

وخیالم راحـــــــــــــــــــت باشــــــــــــــــــــــد

از خنجــــــــــــــــــــــــــــــــــــری که

همیشه خوردم


این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 13 بهمن 1392 در ساعت 01:26 ق.ظ ! | نظرات()
div class=