هـــــی روزگـــــار - هر شب مرا با خود میبری...
هـــــی روزگـــــار

هر شب مرا با خود میبری...

میبری به جایی که تاریک است و روشنایی آن تویی...

هرشب مرا به اوج میبری...

میرسیم به جایی که نگاهت همیشه آنجا بود...

ما یکی شده ایم با هم...

همیشگی شده عشقمان... بگو از احساست برای من…

همیشه میگویم تو تا ابد برایم یکی هستی...

یکی که عاشقانه دوستش دارم... یکی که برایم یک دنیاست…

دنیای زیبایی که درون آنم...

ببین یک دیوانه دائم نگاهش به چشمان توست من همانم...

ببین که حالم... حال همیشگی نیست...

اینجا، همینجایی که هستی باش... که قلبم بدون تو زنده نیست...

ما عاشقانه مانده ایم برای هم... من برای تو هستم و تو برای من...

تمام نگاهت را هدیه کن به چشمان عاشق من…

هر زمان فکر بی تو بودن میکنم نفسم میگیرد...

اگر نباشی قلبم بی صدا میمیرد، مثل حالا باش...

مثل حالا عاشقانه دوستم داشته باش...

نه اینکه فردا بیاید و بیخیال ما باش…

گفته بودم که با تو نفس میگیرم...

گفته بودم با تو در این زندگی تنها رنگ عشق را میبینم...

رنگی به زیبایی چشمانت...

اگر دست خودم بود دنیا را فدا میکردم برای همیشه داشتنت...

تو را با هیچکس عوض نمیکنم عشقت را همیشه...

در قلبم میفشارم و به داشتنت افتخار میکنم...

تو را که دارم دیگر تنهایی را در کنارم احساس نمیکنم...

غم به سراغم نمی آید و دیگر به جرم شکستن اعتراف نمیکنم...

ما یکی شده ایم با هم  گرمای زندگی با تو بیشتر میشود...

و اینجاست که دیوانه میشود از عشقت دل عاشق من...


این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 17 فروردین 1393 در ساعت 01:54 ق.ظ ! | نظرات()
div class=