هـــــی روزگـــــار - دیوانه ام...
هـــــی روزگـــــار
دیوانه ام...

دیوانه با تو بودن...

دیوانه خاطراتی که با توبود و...

 باتو هست و با تو ماندگار میشود...

با تو به اوج رسیدم...

با توهم تمام میشوم...

ای بهترین...

که وجودت پر از دلگرمیست...

پر از حرارت عشق...

عشقی پایان ناپذیر...این مطلب توسط دل خسته  روز پنجشنبه 21 فروردین 1393 در ساعت 01:21 ق.ظ ! | نظرات()
div class=