تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - خیلی سخت است...
هـــــی روزگـــــار

Image result for ‫غمگین‬‎

خیلی سخت است

مرد بودن یعنی باهاتم تا دم آخر

زندگی یعنی مردد بودن بین مرد بودن یا مردد بودن

و مردانگی یعنی عاشق بودن وعاشقی یعنی باهاتم تا دم آخر

 و در دو راهی زندگی راه مردانگی یعنی مسافر جادهء سرخ عشق بودن

زندگــی امتحان عشق است و نامردی یعنی در این امتحان مردود بــودن

و نامردی چیزی جز بی وفایی نیست و نامرد کسی جز رفیق نیمه راه نیست


این مطلب توسط دل خسته  روز سه شنبه 9 اردیبهشت 1393 در ساعت 06:01 ق.ظ ! | نظرات()
div class=