هـــــی روزگـــــار - قصه...
هـــــی روزگـــــار

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض...
صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض یک طرف خاطره ها... یک طرف پنجره ها
در همه آوازها...
حرف آخر زیباست...
آخرین حرف تو چیست...
 که به
آن تکیه کنم... حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست
این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 21 اسفند 1390 در ساعت 05:32 ق.ظ ! | نظرات()
div class=