هـــــی روزگـــــار - سکوت
هـــــی روزگـــــار
چند وقتیست هر چه می گردم...

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ... نگاهم اما ...

گاهی حرف می زند... گاهی فریاد می کشد...

و من همیشه به دنبال کسی می گردم...

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید

این مطلب توسط دل خسته  روز سه شنبه 23 اسفند 1390 در ساعت 06:24 ق.ظ ! | نظرات()
div class=