تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - عادت کرده ام...
هـــــی روزگـــــار
عادت کرده ام ... کوتاه بنویسم... کوتاه بخونم...  کوتاه حرف بزنم...  کوتاه نفس بکشم... تازگی ها
دارم عادت می کنم...
کوتاه زندگی می کنم... یا شاید کوتاه بمیرم... نمی دانم فقط عادت 
این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 28 اسفند 1390 در ساعت 12:17 ب.ظ ! | نظرات()
div class=