تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - اشتیاق پرواز...
هـــــی روزگـــــار
چه کسی میداند حال اشفته و غمگین مرا... چه کسی میبیند ریزش اشک زچشمان مرا... چه کسی میفهمد راز بی تابی برای مردن... حسرت رفتن و در گوشه ای بی غم خفتن هجرت از خانه ی اندوه به نام دنیا...  گرچه سرد است دل خاک ولی دست الوده ی موجودی به نام انسان از دلش کوتاه است... و خدایا تو مرا گرم در اغوشت گیر...
که دگر دل کندم من ازین سردسرایی که سراپا درد است

این مطلب توسط دل خسته  روز چهارشنبه 2 فروردین 1391 در ساعت 01:48 ق.ظ ! | نظرات()
div class=