تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - غم...
هـــــی روزگـــــار
از غمش غمگین شدم... غمگین تر از غمگین تران... اشک جاری شد ز چشمانم چنان رود روان... از غمش نوروز قلبم بی صدا... پر کشید و ناگهان شد چون خزان گشته یک سر از غمش ذکر لبم... اه و دهها ناله و صدها فــغان
این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 6 فروردین 1391 در ساعت 10:12 ق.ظ ! | نظرات()
div class=