هـــــی روزگـــــار - درد
هـــــی روزگـــــار
برای بعضـــی دردـهـا نهــ میتوان گریــــــه کــرد... نهــ میتوان فریــــــاد زد... برای بعضـــی دردـها فقـــط میتوان نگــــاه کرد
و بی صـــــدا شکست

این مطلب توسط دل خسته  روز سه شنبه 22 فروردین 1391 در ساعت 01:42 ب.ظ ! | نظرات()
div class=