هـــــی روزگـــــار - زمانه
هـــــی روزگـــــار
انچه ما را از هم دور میکند... زمان نیست زمانه است...
زمانه عوض شده ... زودتر از کفش هایمان دوست عوض میکنیم

این مطلب توسط دل خسته  روز پنجشنبه 24 فروردین 1391 در ساعت 01:45 ب.ظ ! | نظرات()
div class=