تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - روزگـــارلعنـــــتی
هـــــی روزگـــــار
روزگـــارلعنـــــتی... هـــر سازی زدی رقصــــیدم...
بــی انـــصاف یــک بارهم تـــو بــه ســاز مـن برقص...

ببـــــین دلـــم چــه شــوری می زند

این مطلب توسط دل خسته  روز چهارشنبه 23 فروردین 1391 در ساعت 04:11 ق.ظ ! | نظرات()
div class=