هـــــی روزگـــــار - خدایـــــــــــا...
هـــــی روزگـــــار
معلـــم برای سفید بودن برگه نقاشی ام تنبیهم کرد... و همه خندیدند... امــــا مـــن...
خــــــدایی را کــشیــــده بودم کــه همــه میــــ گفتند

دیدنــــی نیست...!!!

این مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 در ساعت 02:46 ق.ظ ! | نظرات()
div class=