هـــــی روزگـــــار - زمان...
هـــــی روزگـــــارزمان... طولانی میشه برای کسانی که...

غصه دارن کوتاه میشه برای کسانی که شاد هستن...

 دیر میگذره برای کسانی که منتظر هستن...

 زود میگذره برای کسانی که عجله دارن اما...

 ابدی میشه
برای کسانی که عاشق هستن

این مطلب توسط دل خسته  روز چهارشنبه 2 بهمن 1392 در ساعت 02:24 ق.ظ ! | نظرات()
div class=