تبلیغات
هـــــی روزگـــــار - مردن امر ساده ای ست
هـــــی روزگـــــار


مردن امر ساده ای ست و از زندگی کردن...

 بسیار اسان تر است... تمام خفقان مرگ...

در مقابل یک شک...

 در مقابل یک حرص... در مقابل یک ترس...

 در مقابل یک کینه... در مقابل یک عشق...

هیچ است... مردن امر ساده ای ست...

و در مقابل خستگی زندگی...

چون سفری است که در یک روز تعطیل می کنیم و...

 دیگر هرگز باز نمی گردیماین مطلب توسط دل خسته  روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 در ساعت 08:58 ب.ظ ! | نظرات()
div class=